Reference

Naši stalni klijenti su: OMV, MOL, NIS, LUKOIL i EKO bezninske stanice, Idea, RODA, MERKATOR i AMAN lanci prodavnica.

Distri PRESS d.o.o.
Cvijićeva 46/11
110000
Beograd
Tel. 011/3290-100,
 011/3294-370
office@distri-press.co.rs
www.distri-press.co.rs
© 2014 Distri Press.
All rights reserved.