O kompaniji

Preduzeće za distribuciju štampe čija je specijalnost snabdevanje velikih trgovinskih lanaca kao i naftnih kompanija koje u svojim maloprodajnim objektima (benzinskim stanicama) prodaju štampu.

Osnovano je 2008 godine od strane četiri distributerskih kuća: Beokolp, Press International, Trag Press i Beopress servis.
Distri PRESS d.o.o.
Cvijićeva 46/11
110000
Beograd
Tel. 011/3290-100,
 011/3294-370
office@distri-press.co.rs
www.distri-press.co.rs
© 2014 Distri Press.
All rights reserved.